Jednání PS pro dopravní infrastrukturu ze dne 17. května 2019

17.6.2019 0:00

Dne 17. května 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 7. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Pracovní skupina se zabývala následujícími tématy: Připravované projekty na dálkových cyklokoridorech, Informace o realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP, Informace o realizaci projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP, Informace o přípravě projektu 42. ev. 90. výzvy SC  1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, Informace o přípravě a realizaci projektů INTERREG VA, Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2, Informace o přípravě a realizaci projektů SŽDC v rámci OPD na železniční infrastruktuře, Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.