Pracovní setkání se zástupci Úřadu práce, hospodářských komor, Agentury Czechinvest a Jihomoravského inovačního centra

12.6.2019 0:00

Dne 15.5.2019 se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje konalo již tradiční setkání se zástupci Úřadu práce, hospodářských komor, Agentury Czechinvest a Jihomoravského inovačního centra. Hlavním tématem tohoto setkání byla problematika dlouhodobé nezaměstnanosti, respektive možné kroky řešení tohoto problému.

Program jednání neleznete zde (pdf, 440 kB), zápis pak zde (pdf, 205 kB). 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.