Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 29. dubna 2019

14.5.2019 0:00

V pondělí 29. dubna 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 9. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Na programu jednání bylo představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy pro rok 2019, představení a úloha destinačních společností v JMK, aktuální vývoj webů www.jizni-morava.cz a www.cyklo-jizni-morava.cz a aktuální informace k přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.