Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 8. února 2019

20.2.2019 0:00

V pátek 8. února se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na programu jednání byla tato témata: Financování sociálních služeb; Aktuální informace k Dočasné síti;  Aktuální informace o projektech v rámci KPSVL; Informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.