16. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 25. ledna 2019

13.2.2019 0:00

Dne 25. ledna 2019 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost ke svému již 16. jednání. Pracovní skupina se zaobírala tématy: 1. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství; 2. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK; 3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace; 4. Harmonogram aktivit KAP JMK v roce 2019. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.