13. jednání PS pro životní prostředí ze dne 28. ledna 2019

28.1.2019 0:00

Dne 28. ledna 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Pracovní skupina se zabývala těmito tématy: Organická hmota v lese; Výpar z vodní plochy; SPÚ a KPÚ; Obnova větrolamů; Vodní nádrže v lese; Pomocné látky v půdě; Navýšení hladiny střední nádrže NMN; Novela zákona o odpoadech; Výstupy ze setkání s náměstkem Ministerstva zemědělství. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.