11. jednání PS pro RIS 3 ze dne 28. listopadu 2018

19.12.2018 0:00

Ve středu 28. listopadu 2018 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo jedenácté setkání členů pracovní skupiny RIS 3.

 

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.