15. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 31. srpna 2018

13.9.2018 0:00

Dne 31. srpna 2018 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost. Pracovní skupina se zaobírala tématy: 1. Výzkumné šetření – Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu; 2. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství; 3. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK; 4. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.