12. jednání PS pro životní prostředí ze dne 3. září 2018

6.9.2018 0:00

Dne 3. září 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Pracovní skupina se zabývala: tématem Vinohradů a možnosti navýšení ploch vinic v Jihomoravském kraji, přípravou projektů závlahových soustav, otázkou manipulací na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny a výsledky jednání předcházející Regionální stálé konference, vztahující se k problematice kalů. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.