DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

10.8.2022 0:00 – 31.12.2022 0:00

Nacházíte se na archivních webových stránkách Regionální stálé konference pro Jihomoravský kraj. Nové webové stránky jsou dostupné na adrese www.rskjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.